PARAMI IT SOLUTIONS

PRIVACYVERKLARING

Bij Parami-IT Solutions staat de privacy van bezoekers die onze websites bezoeken en personen die de contactformulier invullen hoog in het vaandel. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van uw persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing. Parami-IT Solutions is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


privacy@parami-it.nl | 06 18 87 14 88  | Moezel 39 | 8939 AM | Leeuwarden | KVK Nr. 01119926Websites die onder de Privacyverklaring vallen

Deze Privacyverklaring geldt voor de websites met een link naar deze Privacyverklaring.

Deze websites zijn: https://www.parami.eu en https://www.parami-it.nl. Hier kunnen de bezoekers contact opnemen met Parami-IT Solutions voor Lotus Notes gelinieerde diensten. De websites parami.eu en parami-it.nl bevatten slechts een link naar autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Parami-IT Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat uw deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Zakelijk adres


Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om overige gegevens te verzamelen naast de eerder genoemde punten. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via  privacy@parami-it.nl, dan verwijderen wij deze informatie. De e-mail van Parami-IT Solutions wordt gehost bij Denit Hosting. Als u contact opneemt via de contactformulier of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Denit Hosting. Verder worden uw gegevens vastgelegd in een beveiligde cloud omgeving.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Parami-IT Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Parami-IT Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.  


Delen van persoonsgegevens met derden

Parami-IT Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Parami-IT Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Parami-IT Solutions gebruikt geen enkele cookies van functionele, analytische en trackings aard.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Parami-IT Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons

een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@parami-it.nl. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar binnen vier weken.

Parami-IT Solutions wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Parami-IT Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw persoonsgegevens worden beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Parami-IT Solutions of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd. De wachtwoorden zijn beveiligd in een wachtwoordmanager. De database binnen de cloud waarin uw gegevens vastgelegd zijn, is voorzien van AES 256 bit encryptie. Tevens is de toegang naar de cloud voorzien van een sterke wachtwoord.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Parami-IT Solutions prive is. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. De apararaten zijn voorzien van een total security software en een VPN verbinding. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.


Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd en zal regelmatig getoetst worden aan de huidige regelgeving.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.


privacy@parami-it.nl  | 06 18 87 14 88  | Moezel 39 | 8939 AM | Leeuwarden | KVK Nr. 01119926